اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/02/19

اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منطقه آمایشی هشت کشور در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم برگزار گردید وبرنامه ریزی های منسجمی در خصوص ماموریتهای مشترک و ویژه کلان منطقه آمایشی هشت کشورانجام شد.

 مدیر سیستم
  برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/02/05

جلسه توجیهی اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ با حضور آقایان دکتر مجید فصیحی هرندی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر محمود رضا دهقانی، مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه ای و خانم دکتر فروغ امیری نژاد، سرپرست امور بیمارستان های دانشکده پزشکی و هیات همراه مت

 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/12/11

در خصوص پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، کارگاه پورتال پایش و ارزیابی بسته های تحول ( کار با نرم افزار آتنا) در تاریخ دوشنبه 94/12/17 ساعت 10 صبح در سالن معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور رابطین IT مناطق آمایشی هشت برگزار می گردد.

 مدیر سیستم
  نشست معاونین آموزشی دانشگاههای قطب جنوب شرق
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/11/25

 مدیر سیستم
  چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/11/25

معاون آموزشی وزارت بهداشت در چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری بر بحث ماموریت گرایی دانشگاهها، گفت: آمایش سرزمینی یک دستاورد بزرگ برای وزارت بهداشت است و موجب ساماندهی آموزش عالی سلامت کشور خواهد شد . به گزارش روابط عمومی مع

1