ليست اخبار   
  اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/02/19

اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منطقه آمایشی هشت کشور در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم برگزار گردید وبرنامه ریزی های منسجمی در خصوص ماموریتهای مشترک و ویژه کلان منطقه آمایشی هشت کشورانجام شد.

  برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/02/05

جلسه توجیهی اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ با حضور آقایان دکتر مجید فصیحی هرندی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر محمود رضا دهقانی، مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه ای و خانم دکتر فروغ امیری نژاد، سرپرست امور بیمارستان های دانشکده پزشکی و هیات همراه مت

  برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
  تاریخ  ثبت خبر : 1394/12/11

در خصوص پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، کارگاه پورتال پایش و ارزیابی بسته های تحول ( کار با نرم افزار آتنا) در تاریخ دوشنبه 94/12/17 ساعت 10 صبح در سالن معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور رابطین IT مناطق آمایشی هشت برگزار می گردد.

  نشست معاونین آموزشی دانشگاههای قطب جنوب شرق
  تاریخ  ثبت خبر : 1394/11/25

  چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
  تاریخ  ثبت خبر : 1394/11/25

معاون آموزشی وزارت بهداشت در چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری بر بحث ماموریت گرایی دانشگاهها، گفت: آمایش سرزمینی یک دستاورد بزرگ برای وزارت بهداشت است و موجب ساماندهی آموزش عالی سلامت کشور خواهد شد . به گزارش روابط عمومی مع

1