مدیر سیستم
  اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/02/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منطقه آمایشی هشت کشور در تاریخ 16 و  17 اردیبهشت ماه در  دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم برگزار گردید وبرنامه ریزی های منسجمی در خصوص  ماموریتهای مشترک و ویژه کلان منطقه آمایشی هشت کشورانجام شد.