۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت در چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری بر بحث ماموریت گرایی دانشگاهها، گفت: آمایش سرزمینی یک دستاورد بزرگ برای وزارت بهداشت است و موجب ساماندهی آموزش عالی سلامت کشور خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که در روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ برگزار گردید،‌ با بیان اینکه این اجلاس چهارمین اجلاس و از جمله نشست های ویژه معاونین آموزش در سال جاری است و می تواند زمینه ساز بهره مندی از تجربیات محیطی در حوزه آموزش علوم پزشکی باشد، گفت:  امیدواریم تیم آموزش علوم پزشکی کشور بحث تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را در سال جاری با جدیت دنبال کند و بتوانیم اقداماتی که قول داده بودیم را به نتیجه برسانیم.

دکتر لاریجانی به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ماموریت گرایی دانشگاهها اشاره کرد و گفت:‌ حدود ۸ ماه از آغاز برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گذشته است و بحث ماموریت گرایی به خوبی در حوزه آموزش علوم پزشکی در حال شکل گیری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان حجم کار وسیع حوزه آموزش در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی گفت: فضای نوآوری و تحول در آموزش علوم پزشکی کشور فضایی علمی ـ‌ فرهنگی است و باید فرهنگ و گفتمان تحول و نوآوری با مشارکت کلیه دست اندرکاران این نظام در سطح کشور نهادینه شود.

دکتر لاریجانی بر لزوم رصد اسناد بالادستی نظام سلامت برای پیشبرد تحول در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید مسیر حرکت خود را مشخص کنند و با بصیرت به سمت ارتقای آموزش علوم پزشکی حرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:‌ ماموریت روشنی بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه آموزش علوم پزشکی احصا و به مناطق آمایشی و دانشگاهها سپرده شده است. هدف این است که دانشگاهها ضمن انجام امور مرتبط در یک یا چند حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند و ضمن اینکه خود را در این حوزه ارتقاء می دهند، این برنامه ها را در سطح کشور نیز پیش ببرند.

دکتر لاریجانی با بیان حمایت معاونت آموزشی از برنامه دانشگاه ها در راستای ماموریت های واسپاری شده افزود: آمایش سرزمینی یک دستاورد بزرگ برای وزارت بهداشت است و موجب ساماندهی آموزش عالی سلامت کشور شده است.

معاون آموزشی وزار بهداشت بر لزوم استفاده مناسب دانشگاهها از بستر آمایش سرزمینی تاکید کرد و اظهار داشت:‌ باید شبکه همکاری درون مناطق آمایشی وسعت بیشتری پیدا کند و دانشگاه ها و دانشکده­های مستقر در مناطق با هم تعامل مناسب داشته باشند.

وی اضافه کرد: دانشگاه ها و دانشکده های کوچک مناطق باید توسط دانشگاه های همان منطقه تقویت شوند و مسائل آموزشی مناطق باید درون منطقه بررسی و حل شود.

دکتر لاریجانی گفت: آمایش سرزمینی آموزش علوم پزشکی مصوبه ای بسیار مهم و اثرگذار است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است. این فرصتی طلایی برای نظام سلامت کشور است که علیرغم چالش های موجود باید از آن استفاده شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: پس از اجرای الگوی آمایش سرزمینی در سال جاری،‌ این الگو می تواند مورد بازبینی قرار گیرد و امیدواریم با همکاری و تعامل بین حوزه آموزش و  سایر حوزه ها، شاهد حرکتی یکپارچه در سطح کشور باشیم.