۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور

اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منطقه آمایشی هشت کشور در تاریخ ۱۶ و  ۱۷ اردیبهشت ماه در  دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم برگزار گردید وبرنامه ریزی های منسجمی در خصوص  ماموریتهای مشترک و ویژه کلان منطقه آمایشی هشت کشورانجام شد.