۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

تماس

ایمیل

سمت

مدرک تحصیلی

 نام و نام خانوادگی

۰۳۴-۳۱۳۲۵۸۲۰

 hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

۰۳۴-۳۱۳۲۵۶۳۶

  malekpour@kmu.ac.ir

  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکترای پاتولوژی

  دکتر رضا ملک پور افشار

۰۵۴-۳۳۲۹۵۷۹۹

dr_khalili۲۰۰۰@yahoo.com 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 فوق تخصص گوارش کودکان

 دکتر منیژه خلیلی

۰۵۴-۷۲۲۲۲۲۳۰

tahminehsalehian@yahoo.com 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

فوق لیسانس مامایی

 تهمینه صالحیان

۰۳۴-۳۴۲۸۰۰۹۷

hamid.hakimi@gmail.com 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

متخصص باکتری شناسی

دکتر حمید حکیمی 

۰۳۴-۴۳۳۱۸۰۸۴

hedyehaskarpour۹۴@gmail.com

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دکترای تخصصی بیماریهای اعصاب و روان

دکتر هدیه عسکرپور

۰۵۴-۳۲۲۵۴۵۴۴

 k_tabrizian۲۰۰۵@yahoo.com

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 دکترای تخصصی سم شناسی

دکتر کاوه تبریزیان

۰۳۴-۴۲۵۱۰۸۴۷

Dr.ghassemi@mubam.ac.ir

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم

دکترای تخصصی بیماریهای کودکان و نوزادان

دکتر معصومه قاسمی

۰۳۴-۳۱۳۲۵۷۸۰

jahanimoghadam@kmu.ac.ir 

 مدیریت اجرایی دبیرخانه  آمایش

دکترای  تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان 

 دکتر فاطمه جهانی مقدم