۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر   


 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی بم


 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

       

ماموریت ویژه انفورماتیک بالینی

ماموریت ویژه اعتیاد پژوهی

ماموریت ویژه آینده پژوهی

ماموریت ویژه تله مدیسین

ماموریت ویژه سلامت در بلایا

 

ماموریت ویژه مدلسازی

 

ماموریت ویژه مطالعات حیوانی