۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد   

در سال ۱۳۹۴، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سند "تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" را در قالب ۱۱بسته، به عنوان نقشه راه در نظام آموزش عالی سلامت کشور تدوین و ارائه نمود. از بین ۱۱ بسته ارائه شده به دبیرخانه تحول منطقه ۸ آمایشی، بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها، شامل ۷ مأموریت ویژه می باشد که با توجه به توانمندی ها ، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه و در راستای کسب مرجعیت علمی کشور به کلان منطقه ۸ آمایشی واگذار گردیده است.

از آن تاریخ تاکنون کلان منطقه ۸ دستاوردها و اقدامات فراوانی در این راستا کسب کرده است.

این تارنما به منظور اطلاع رسانی، دستیابی به مستندات اقدامات صورت گرفته شده و اقدامات به روز این مأموریت تدوین می گردد.