۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   

 


 

مقدمه

 

دانش مدلسازي در سلامت، يکي از حوزههاي علمي ميباشد که در سالهاي اخير مورد توجه محققين زيادي

از تمام دنيا قرار گرفته است. علت اصلي اين امر، تجميع دادههاي بسياري است که به دليل نفوذ خاص

ابزارهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات به ويژه در حوزه سلامت رخ داده است.

 

مدلسازي در سلامت در دادههاي علوم پزشکي بيشتر شامل مدلسازيهاي آماري، رياضي، اقتصادي و هوش

مصنوعي است که به وفور در طرحهاي تحقيقاتي و پاياننامهها و مقالات استفاده ميشوند.

 

 

 

               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی  
           

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی بم