۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   


 

مقدمه

 

در طول دهههاي گذشته دانش توليد شده در زمينه اعتياد رشد قابل توجهي داشته است؛ كشور ما ايران،

به دلايل گوناگون تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي صدها سال است كه با مشكل اعتياد و عوارض آن

رو به رو بوده است.

 

اعتياد در كشور ما مانند ساير كشورهاي مشرق زمين، الگوي خاصي دارد كه با الگوي موجود در كشورهاي

توسعه يافته غربي كه بيشترين توليد دانش را دارند، متفاوت است. بديهي است كه در چنين شرايطي

توليد اطلاعات و دانش داخلي مورد نياز كشور ميتواند نقشي اساسي را در بهبود سياستگذاري، برنامهريزي

و انجام مداخلات ايفا نمايد.

 

مطالعات متفاوت کشوري حاکي از آن است که استان کرمان از حيث مصرف مواد و الکل جزو دو استان اول

کشور ميباشد. از جمله ميتوان به دو مطالعه پيمايش سلامت روان کشور و نيز مطالعه عوامل خطر

بيماريهاي غير واگير که هر دو توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي انجام شده است اشاره کرد.  

 

از طرف ديگر، دو اپيدمي مسموميت الکل در رفسنجان و سيرجان که از نظر تعداد مسموم در کشور کم

سابقه بودهاند، تاييدي بر اين ادعاست.

 

 

 

               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی  
           

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی بم