۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   مقدمه

با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، حوزه بهداشت و درمان شاهد نوآوري‌هاي زيادي در طول ساليان

گذشته بوده است. يکي از دستاوردهاي مهم به کارگيري اين فناوري در حوزه بهداشت و درمان، امکان ارايه‌ي

خدمات پزشکي از راه دور مي‌باشد که اصطلاحاً به آن دوراپزشکي يا تلهمديسين گفته مي‌شود.

 

تلهمديسين در سياست بهداشت جهاني اين گونه تعريف ميشود: ارايه خدمات سلامت الکترونيک که در

آن، فاصله يک عامل کليدي محسوب ميشود که توسط متخصصان سلامت الکترونيک با استفاده از

فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات جهت تبادل اطلاعات معتبر در زمينههاي تشخيص، درمان و پيشگيري از

بيماريها و صدمات، ارزيابي و آموزش مستمر مراقبين سلامت به کار گرفته ميشود که در نتيجه باعث

ارتقاء منافع سلامت افراد و جوامع ميگردد.

 

از مزایای تله مدیسین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.صرفه جویی در وقت(پزشک و بیمار)

2.کاهش نقل و انتقالات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی

3.کاهش خطا و بالا بردن سرعت مشاوره ها

4.بهره گیری از بانک اطلاعات بیماران جهت بررسی روند بهبود بیماری

5.استفاده از تجربیات متخصصان در آموزش دانشجویان و و درمان بیماران در مناطق دیگر

6.سهولت تبادل نتایج آزمایشگاهی و تصاویر رادیولوژی

7.افزایش دسترسی و بهبود کیفیت خدمات پزشکی به مناطق روستایی و دور افتاده

 

فناوري تلهمديسين در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و پهناور نظير استراليا، کانادا و آمريکا با هدف

کاهش هزينههاي سلامت و افزايش عدالت در دسترسي به خدمات سلامت براي ساکنين مناطق دورافتاده

مورد استفاده قرار گرفته است.  ايران نيز به عنوان يک کشور پهناور ميتواند از اين فناوري براي غلبه بر

مشکلات ناشي از کمبود نيروي متخصص در مناطق دورافتاده، مشکلات نقل و انتقال صحيح و مناسب

بيماران به مراکز مراقبتي، رشد پديدهي سالمندي و افزايش بيماريهاي مزمن، بهره ببرد.  

 

 

               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی  
           

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی بم