۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   

 

1.نگارش کتابچههاي کوچک آموزشي در موضوعات منتخب کميته تخصصي

 

2.انتشار نشريه آ ب پ دانشگاه علوم پزشکي کرمان در راستاي توسعه دانش انفورماتيک باليني