۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   

 

1.برگزاري دهها جلسه بحث و تبادل نظر تخصصي در سطح ستادي دانشگاه، سطح مراکز آموزشي و پژوهشي، درون گروهي، داخل بيمارستاني، بين گروهي و ارتباط با متخصصين کشوري و گروههاي کوچک دانشجويي

 

2.برگزاري يک کنفرانس يک روزه براي پزشکان و دانشجويان پزشکي

 

3. برگزاري چندين جلسه ژورنال کلاب با موضوعات تخصصي انفورماتيک باليني

 

4.برگزاري و همکاري در چهار کارگاه آموزشي يک روزه در مورد مفاهيم اساسي انفورماتيک باليني و برخي حوزههاي مرتبط آن