۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر   

 

 


           

                                   

 

       

مسئول بسته: دکتر رضا دهنویه
 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

Rdehnavi@gmail.com

 

 
 
کارشناس: خانم بنت الهدی ودیعتی

تماس: 31325343-034

   

               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی